Адрес: г.Гусев, ул.Красноармейская д.10. Телефон: +7-40143-3-23-84

Дистанционное обучение в школе №1

Обязательный образовательный минимум (ООМ)

рус. яз.

матем.


Начальная школа


*для просмотра активируйте фамилию преподавателя

 

 

         1-4 класс 

 

Волкова Н.А                        Кузьмина Е.А.                       Шараева С.Л                             Лосева И.В

 

Рожкова Г.Г                        Афанасенко Т.А                    Бардина И.П                             Скосырева О.Ю

 

Мосина Л.М                        Ижутина Т.В                            Вишнякова Л.М                         Котова Е.Ю

 

Цупрунова Е.С                     Ильина О.И                             Нестерова Н.А                          Федина Л.М

  

Горбатенко И.С                   Архипова Е.Е                           Богданова Н.Н                         Гуторова Ю.В

 

Гордеева Т.В                      Изместьева Н.В

 

 

 

 

        5-11 класс
                                           Дом. задание 5 А


Хололеенко О.В.                   Буркина О.Ю.                       Захаренкова Ю.К.

 

Матюк Л.С.                            Исайкина Р.Д.                      Дом. задание 5 А

 

Дербуш Л.О.                          Эрдман О.В.                         Вятчинова К.А.

 

Шепелевич Е.Д.                    Курбатова Н.В.                    Прокощенкова Л.С.

 

Крыжко Е. С.                           Коржова О.В.                       Иванькович Л.В.                   

 

Ольшанская М.Д.                   Добрякова И.В.                      Дерманская И.П.

 

Калина В.А.                            Яковлева Г.Н.                       Шарлаева Н.В.                  

 

Шестерова О.В.                      Орешкова Н.В.                     Поваркова Л.И.

 

Чудинова Л.В.                        Лихачева Н.С.                       Мешкова Л.М.                        

 

Левчук В.А.                             Лопатенкова И.П.             Курбатов В.В.

 

Сауленко А.В.                         Зенченко Э.В.                      Сибирцева А.О.                    

 

Горбатенко Е.С.                     Лушникова О.В.                       Алейников С.В.

 

Смыслов А.Л.                          Лебедев Л.О.                         Салычева М.Р.                      

 

Яковлев                                  Хохлова А.В.                           Арзютова Н.В.

 

Абалин А.В.                           Дыкина Е.А.                            Мещерякова Л.Н.

 

Сауленко Т.В.                        Карпова Ю.А.

    

Гуторова Ю.В.